TẠI PHOENIX ACADEMY CÁC HỌC VIÊN THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Chúc mừng Nguyễn Dang học viên xuất sắc nhà Phoenix Academy, luôn cố gắng luyện tập và thực hành các bài giảng trên lớp. Ngay sau khi tốt nghiệp khóa học Train Your Voice cùng với sự nhiệt tình giới thiệu, kết nối từ giảng viên nhà Phoenix, anh đã nhận được công việc Voice Off, mà hơn hết còn được khách hàng khen nữa cơ.
Xuất sắc quá các bạn ơi, đến với Phoenix Academy học viên luôn được hỗ trợ giới thiệu việc làm chỉ sau 01 khóa học. Đại gia đình nhà Phoenix mãi là hậu phương vừng chắc của các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *